Funn fra medlemsundersøkelsen


Medlemsundersøkelsen viser at det i all hovedsak er to områder medlemmene ønsker at IT-Forum Nord-Norge skal arbeide videre med: kompetanseheving og nettverksbygging mellom medlemsbedrifter.

Andre innspill er IT i det offentlige og IT-klynge (tettere samarbeid mellom bedrifter).

Dere er ikke så veldig interessert i speeddating mellom bedriftsledere og sånn passe ute etter felles arrangerte turer til kurs og konferanser.

Er dere andre enige? Send oss gjerne to ord om hva dere er ønsker at vi i styret skal engasjere oss i. Vi er tross alt her for å ivareta deres interesser.

IT-bedriftene ut i verden!


Har din bedrift tilholdssted i Troms fylke og driver med eksport? Da bør du registrere bedriften i det nye eksportkartet for Troms.

Næringsforeningen i Tromsøregionen visualiserer nå Troms-bedriftenes eksport i et nytt digitalt kart. Tjenesten er gratis for eksportbedriftene i fylket. De legger selv inn sin internasjonale virksomhet med markeder, nettstedsadresser og kontaktpersoner i bedriften.

Klikk her for å registrere din bedrift på kartet

Idé og eier: Næringsforeningen i Tromsøregionen
Teknisk utvikler: Ramsalt Lab
Design: Siw Bang Larsen

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

IT-lærlinger søker læreplass


Det finnes ennå søkere til læreplass i dataelektronikerfaget og IKT servicefag. Vi har snakket med iTet som har brukt muligheten om å lære opp neste generasjons IT-medarbeidere.

Hvorfor ta inn en lærling?

Lærlinger på iTet

iTet så det som en viktig del av bedriftens samfunnsansvar å gi ungdommen muligheter, det er viktig å øke andelen elever som fullfører videregående skole.

– Vi har fantastisk flott ungdom i Troms fylke, de elsker å bli utfordret innen vårt fag, og ikke minst, vi har kunder som verdsetter at vi gir ungdommen muligheter, det motiverer oss til å bidra gjennom hvert år å ta inn nye lærlinger, sier Bjørn Petter Jenssen, avdelingsdirektør på iTet. Det er fin måte å få ned gjennomsnittsalderen, som er høy i mange  bedrifter og kanskje ikke alltid snakker samme språk  som det yngre segmentet av våre kunder. Lærlingene har stor kunnskap innenfor elektroniske media, og de skjønner å bruke nettet for å finne kunnskap de ikke allerede har. Ikke minst er de lærevillige og omstillingsvillige, noe som blir alt viktigere i en stadig skiftende arbeidshverdag.

Ansettelse etter endt læringsperiode

iTet sier de har vært så heldige med sine lærlinger at de siste årene har lærlingene fått tilbud om fast jobb, dagen etter de tok fagprøven. Det var annerledes enn vi trodde, på en positiv måte.

Hvordan gå frem

Opplæringskontor for salg, service og IKT

Jan Ivar Pettersen på Opplæringskontoret for salg og servicefag sier at det ennå er søkere til læreplass i dataelektronikerfaget og IKT servicefag. Læreplan for Dataelektroniker og IKT-servicefaget gir litt mer informasjon om hva som forventes at lærlingene skal få opplæring i innen rammen av alle kompetansemålene i læreplan. Opplæringskontorets rolle er å håndtere alle praktiske og administrative oppgaver knyttet til lærekontrakten og læreforholdet, de er også jevnlig på besøk ute i bedriftene og deltar på oppfølgings– og vurderingsmøter.

Vinn billetter til Social Arctic!


Lyst til å delta på Social Arctic, som arrangeres for første gang i Tromsø torsdag 6. juni? Bli med i vår konkurranse!

(mer…)

Nytt styre på plass!


IT-Forum Nord-Norge har fått nytt styre. Kvinneandelen i det nye styret er på hele 50 prosent.

(mer…)

Behov for IKT – kompetanse?


Over 700 erfarne og høyt utdannede ingeniører, utviklere og analytikere søker nye arbeidsgivere i Nord-Norge.

(mer…)

Lær presentasjonsteknikk: How to captivate any audience in less than 30 seconds


Den anerkjente coachen, Nathan Gold, fra Silicon Valley kommer og holder foredrag med påfølgende workshop i Linken fredag 19 oktober 10.00-15.30.

(mer…)

Bredbåndsfylket søker rådgiver-og konsulenttjenester


Bredbåndsfylket vil knytte til seg en rådgiver- og konsulent som skal hjelpe oss med å videreutvikle selskapet og dets tjenester gjennom forretningsutvikling og strategi arbeid.

  • BBFT søker rådgivning innen arkitektur og design av løsninger for nettverk og datasenter.
  • Planverk rundt tilknytning av innholdsleverandører og tjenestetilbydere.

Last ned annonse

Årsmøte og seminar 27. mars


27. mars kl 20 på Flyt avholdes årsmøtet for IT-forum Nord-Norge. Sakspapirene til årsmøtet kan lastes ned her http://db.tt/WQsuzNnZ

Vi vil at du og så mange som mulig fra ditt firma møter opp, så tips gjerne dine kolleger.

Rett etter årmøtet, kl. 2030, inviterer vi til IT-pils med foredraget «Hvordan jobbe stedsuavhengig». Les mer om arrangementet og meld deg på http://www.facebook.com/events/314650315255240/

Vi sees!

Nytt nettverk for IKT i nordområdene


25. august arrangerer KITENPI åpen dag i Forskningsparken i Tromsø. Det blir foredrag av kjente IKT-bedrifter og workshop hvor studenter og bedrifter kan knytte kontakter.

Arrangementet retter seg mot IKT-bedrifter og studenter som planlegger mastergrad innen IKT.

Kolarctic prosjektet KITENPI skal fremme nettverksbygging og utveksling av kompetanse innen mobile systemer, e-helse, informasjonssikkerhet, telemedisin, trådløse nettverk og cloud computing. Prosjektet skal også øke andelen kvinnelige søkere til IKT-fag.

KITENPI tar utgangspunkt i det europeiske målet om at IKT skal benyttes for å løse utfordringer knyttet til helse og vår aldrende befolkning, og i det globale målet om en økonomi basert på reduserte CO2-utslipp.

I forbindelse med at KITENPIs første generalforsamling avholdes i Tromsø, så åpner prosjektet dørene en hel dag for studenter og IKT-bedrifter.
(mer…)