Årets første IT-pils – Presentasjon av air:bitNå braker det løs med årets første IT-pils – denne gangen på Rorbua den 7. februar 2018.

Temaet for kvelden er air:bit – et nytt forskningsprosjekt i regi av Skolelaboratoriet på UiT. Over hele Nord-Norge jobber elever i videregående skole med programmering av Arduino-baserte målebokser, som de skal bruke til å måle luftkvaliteten i sine nærområder. Elevene skal selv komme opp med hypoteser om luftforurensing, og besvare dem ved hjelp av den innsamlede dataen.

Som innleder tar vi imot Nina Angelvik, som gjennom sin masteroppgave jobber som utvikler på air:bit. Hun vil si litt om det tekniske bak og hvordan det har gått så langt.

Gjør en god gjerning og ta med deg en venn som trenger å komme bort fra skjermen – det blir bra folk, god drikke og interessante samtaler.