Bli med

IT-Forum Troms består av medlemmer. Vi drives av et styre hvor arbeidet gjøres frivillig. Dersom du ønsker å være med – enten aktivt for å arrangere Tag-IT og Tag-Talks – eller ønsker å få nytte av medlemsfordeler og informasjon kan du melde deg eller din bedrift inn under.

Vi håper du vil være med på laget!


Pris for nye medlemmer

Virksomheter, studenter og enkeltpersoner betaler medlemskontingent og har stemmerett etter følgende inndeling:

Antall ansatte Pris inkl. MVA
Student 500,- (320,-)
1 ansatt/enkeltperson (1 stemme) 1000,- (400,-)
3-10 (2 stemmer) 3500,- (2400,-)
11-50 (3 stemmer) 8000,- (6000,-)
> 50 (4 stemmer) 15 000,- (11 600,-)

Sum i parentes er serviceavgiften, og er den delen av kontigenten som er fradragsberettiget. Faktura blir sendt årlig på e-post.

Medlemsfordeler

Samarbeidspartnere strykes fra og med årsmøtet 2015 og slås sammen med ordinært medlemsskap og alle medlemmer får dermed følgende fordeler:

  • Navn og lenke til egne nettsider på foreningens nettsider.
  • Mulighet for å annonsere for egne arrangementer gratis på nettsiden og sosiale medier.
  • Mulighet for å legge ut stillingsannonser gratis på nettsiden og sosiale medier.
  • Medlemmene oppfordres til å bidra til et relevant innhold i programmet for det kommende året.
  • Mulighet til å være vert for arrangement/Tag-Talk.
  • Rabatterte billetter på arrangementer i regi av IT-Forum Troms, for eksempel Tag-IT.

Våre medlemmer inviteres også til å bidra til et relevant innhold i programmet for det kommende året. Send styret en e-post med forslag til aktiviteter.

Innmeldingsskjema

Faktura blir tilsendt på e-post til kontaktpersonen.