Dette er IT-Forum

IT-Forum Troms  jobber med kompetanseheving, nettverksbygging og informasjonsspredning innenfor IT-relaterte tema. Vi er et frivillig, faglig forum for folk som jobber med, har interesse og behov for IT-kompetanse innen ulike fagfelt.


Kompetanseheving

Foredrag med konkrete kundeprosjekter som vil hjelpe våre medlemsbedrifter til å løse aktuelle utfordringer bedre.

Nettverksbygging

IT-Forum ønsker å fungere som en fasilitator for kunnskaps -og kompetanseutveksling mellom medlemsbedriftene.

Informasjonsdeling

Våre medlemmer oppfordres til å komme med innspill og bidra til våre aktiviteter, for eksempel som vert eller foredragsholder.