Om oss

IT-Forum Troms jobber med kompetanseheving, nettverksbygging og informasjonsspredning innenfor IT-relaterte tema. Vi er et frivillig, faglig forum for folk som jobber med, har interesse og behov for IT-kompetanse innen ulike fagfelt.


Foreningens formål er å arbeide for

Økt verdiskaping i Nord-Norge gjennom utvikling og anvendelse av IT

Foreningen skal fokusere på utvalgte områder som har verdi for IT-næringen samt inspirere til nyskaping, vekst og utvikling av næringen gjennom strategisk samhandling.

Foreningen ble formelt sett stiftet i Tromsø 13. mai 2009 og har organisasjonsnummer 994 111 043.

Styret

Styret til IT-Forum Troms består av følgende faste medlemmer:

Vidar Berg
Styreleder

Ida Jaklin Johansen
Nestleder

Camilla Stormoen
Styremedlem

Henriette Othelie Myrlund
Styremedlem

Fredrik Eilertsen
Styremedlem