Innspill til IT-konferansen?


På sist IT-pils hadde vi et lite «gruppearbeid» der deltakerne kunne komme med innspill på idéen om IT-konferanse i Tromsø. Hvis du ikke var der, eller ikke var enig i det gruppen diskuterte seg frem til, så har du nå en ypperlig muligheten til å bidra i etterkant.

Last ned spørsmålene og send de til oss i styret@itfnn.org så skal vi ta med videre i arbeidet.

IT-bedriftene ut i verden!


Har din bedrift tilholdssted i Troms fylke og driver med eksport? Da bør du registrere bedriften i det nye eksportkartet for Troms.

Næringsforeningen i Tromsøregionen visualiserer nå Troms-bedriftenes eksport i et nytt digitalt kart. Tjenesten er gratis for eksportbedriftene i fylket. De legger selv inn sin internasjonale virksomhet med markeder, nettstedsadresser og kontaktpersoner i bedriften.

Klikk her for å registrere din bedrift på kartet

Idé og eier: Næringsforeningen i Tromsøregionen
Teknisk utvikler: Ramsalt Lab
Design: Siw Bang Larsen

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

IT-lærlinger søker læreplass


Det finnes ennå søkere til læreplass i dataelektronikerfaget og IKT servicefag. Vi har snakket med iTet som har brukt muligheten om å lære opp neste generasjons IT-medarbeidere.

Hvorfor ta inn en lærling?

Lærlinger på iTet

iTet så det som en viktig del av bedriftens samfunnsansvar å gi ungdommen muligheter, det er viktig å øke andelen elever som fullfører videregående skole.

– Vi har fantastisk flott ungdom i Troms fylke, de elsker å bli utfordret innen vårt fag, og ikke minst, vi har kunder som verdsetter at vi gir ungdommen muligheter, det motiverer oss til å bidra gjennom hvert år å ta inn nye lærlinger, sier Bjørn Petter Jenssen, avdelingsdirektør på iTet. Det er fin måte å få ned gjennomsnittsalderen, som er høy i mange  bedrifter og kanskje ikke alltid snakker samme språk  som det yngre segmentet av våre kunder. Lærlingene har stor kunnskap innenfor elektroniske media, og de skjønner å bruke nettet for å finne kunnskap de ikke allerede har. Ikke minst er de lærevillige og omstillingsvillige, noe som blir alt viktigere i en stadig skiftende arbeidshverdag.

Ansettelse etter endt læringsperiode

iTet sier de har vært så heldige med sine lærlinger at de siste årene har lærlingene fått tilbud om fast jobb, dagen etter de tok fagprøven. Det var annerledes enn vi trodde, på en positiv måte.

Hvordan gå frem

Opplæringskontor for salg, service og IKT

Jan Ivar Pettersen på Opplæringskontoret for salg og servicefag sier at det ennå er søkere til læreplass i dataelektronikerfaget og IKT servicefag. Læreplan for Dataelektroniker og IKT-servicefaget gir litt mer informasjon om hva som forventes at lærlingene skal få opplæring i innen rammen av alle kompetansemålene i læreplan. Opplæringskontorets rolle er å håndtere alle praktiske og administrative oppgaver knyttet til lærekontrakten og læreforholdet, de er også jevnlig på besøk ute i bedriftene og deltar på oppfølgings– og vurderingsmøter.