Innkalling til årsmøteHer er årsmøte innkalling. Har du noen saker du vil ha tatt opp på årsmøtet må disse være styret i hende en uke før.

Tid og sted:

Tirsdag 3. mai, kl 16.30, Flow (Storgata 5).

Spørsmål? Ta kontakt med styreleder, Emma Johansson.