Innovasjonsdagen 2015Tromsø Senter for fjernmåling inviterer IT- og fjernmålingsmiljøene til en Innovasjonsdagen 2015, tema er Copernicus og Big data. Målet er å videreutvikle faglige synergier, fremme nye forskningsideer og stimulere til utvikling av felles nye prosjekter.

Dato: 3.-4. desember, 10:30 – 17:00

Sted: Linken, Sykehusvegen 21, 9019 Tromsø

Påmeldingsskjema og program finner du her »

Påmeldingsfrist fredag 27. november.