Nytt nettverk for IKT i nordområdene25. august arrangerer KITENPI åpen dag i Forskningsparken i Tromsø. Det blir foredrag av kjente IKT-bedrifter og workshop hvor studenter og bedrifter kan knytte kontakter.

Arrangementet retter seg mot IKT-bedrifter og studenter som planlegger mastergrad innen IKT.

Kolarctic prosjektet KITENPI skal fremme nettverksbygging og utveksling av kompetanse innen mobile systemer, e-helse, informasjonssikkerhet, telemedisin, trådløse nettverk og cloud computing. Prosjektet skal også øke andelen kvinnelige søkere til IKT-fag.

KITENPI tar utgangspunkt i det europeiske målet om at IKT skal benyttes for å løse utfordringer knyttet til helse og vår aldrende befolkning, og i det globale målet om en økonomi basert på reduserte CO2-utslipp.

I forbindelse med at KITENPIs første generalforsamling avholdes i Tromsø, så åpner prosjektet dørene en hel dag for studenter og IKT-bedrifter.

Program for Åpen dag 25. august 2011

Blåmann, Linken, Forskningsparken

09:00    Velkommen
09:15    Åpningstale ved Fylkesmann Svein Ludvigsen
09:30    Velkommen til NST ved senterleder Bjørn Engum
09:45    Åpning av møtedagen ved KITENPI prosjektleder Johan Bengtsson

Innovasjons- og produktpresentasjoner

Status og «det store bildet». Hvilken kompetanse trenger forskjellige bedrifter? Hva må gjøres for å møte fremtidens behov?

Presentasjoner

10:00       DIPS ved Rolf Dahl
10:30       RUSSOFT ved Philipp Agapov
11:00       TTL ved Gunnar Hartvigsen
11:30       Kaffepause
11:50       E-læring ved Torbjørg Lindquist
12:20       Diskusjon
12:50       Work-café

Deltagerne velger grupper etter tema:

  • Rekruttering: diskuter utfordringer og hva som må gjøres for å øke rekruttering.
  • Hvordan få flere kvinner inn i IT-karrierer?
  • Felles initiativ for å bygge ekspertise på tvers av grensene.
  • Telemedisin og e-helse: Er markedet på Nordkalotten «åpent»?Hva trengs for å få suksess på tvers av grensene i nordområdene?

13:00       Lunsj i Linken
15:15       Kaffepause
15:30       Presentasjon av gruppearbeid

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at det finnes et solid potensial for utvikling av IKT-relatert næring i nordområdene (Norge, Sverige, Finland og Russland). Tjenester utvikles og infrastrukturen blir bedre og mer effektiv.
Profesjonelle innen IKT-sektoren er derimot blitt en mangelvare i regionen samtidig som det er variasjon i kompetansen og forståelsen mellom IKT-folk i Russland og de nordiske landene.

KITENPI bygger på ideen om at det er nyttig for universiteter å ha partnere fra industrien som involverer seg i utdanning og forskning og dermed muliggjør nyskapning fra studentenes side.

Les mer om prosjektet her, eller gå til prosjektets offisielle webside kitenpi.eu

Prosjektpartnere

Sverige:
Luleå University of Technology
InternetBay AB
Luleå Näringsliv AB
InformationsTeknik i Norrbotten AB

Finland:
Kemi-Tornio University of Applied Sciences

Norge:
Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, University Hospital of North-Norway

Russland:
Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics

RUSSOFT association
Northern (Arctic) Federal University