Nytt styre på plass!IT-Forum Nord-Norge har fått nytt styre. Kvinneandelen i det nye styret er på hele 50 prosent.

Nytt styre i IT-Forum Nord-Norge
Nytt styre. Fra venstre: Maria Wulff Hauglann, Yngve Larsen, Liv-Inger Resvoll, Torun Merete Olsen, Emma Johansson, Børge Warvik, Petter Andreassen  og Robert Isaksen.

 

Det nye styret i IT-Forum Norge-Norge hadde nylig sitt første møte. Det var en entusiastisk gjeng som diskuterte spennende planer for det kommende året.

Webkonferanse i nord

– Vi har blant annet planer om å arrangere en større web/IT-konferanse i Tromsø i begynnelsen av 2014, forteller nyvalgte styreleder Emma Johansson.

En slik konferanse håper hun skal bli en årlig begivenhet som vil kunne bidra til rekruttering, kompetanseheving og nettverksbygging for IT-næringen i Nord-Norge.

Ønsker innspill

Også fremover ønsker styret å samarbeide med andre aktører rundt aktiviteter og arrangementer som kan være av interesse for medlemmene. I den forbindelse trenger styret innspill og hjelp fra medlemmene og deres nettverk om aktuelle aktiviteter.

Høy kvinneandel i styret

Mens IT-bransjen generelt sliter med å rekruttere kvinner, hadde valgkomiteen i IT-Forum Nord-Norge ingen slike utfordringer da det nye styret skulle settes sammen.

– Vi har faktisk 50 prosent kvinner i det nye styret, sier styreleder Emma.

Det nye styret består av:

  • Styreleder: Emma Johansson, Gnist Design AS
  • Nestleder: Maria Wulff Hauglann, UiT
  • Økonomi: Yngve Larsen, Mystore
  • Styremedlem: Liv-Inger Resvoll, Tromsø kommune/selvstendig næringsdrivende
  • Styremedlem: Børge Warvik, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
  • Styremedlem: Torun Merete Olsen, Senter for IKT i utdanningen
  • Styremedlem: Robert Isaksen, SpareBank 1 Nord-Norge
  • Vara: Petter Andreasen, IT Partner