Nytt styreNoen av styremedlemmer i IT-Forum Nord-Norge.

IT-Forum Nord-Norge har i ekstraordinær generalforsamling den 24. november gjort endringer i styret. Ny styreleder er Yngve Bergheim, nestleder er som tidligere Maria Wulff Hauglann. Øvrige styremedlemmer er Thomas K. Føre, Børre Mofoss, Gøran Mikkelsen, Jan Oddvar Rasmussen og Emma Johansson. Vara er Marie Smedsrød og Terje Ovesen.