Stimuleringstilskudd til nye lærerbedrifter i 2014For å oppmuntre flere bedrifter til å ta inn nye lærlinger/lærekandidater har Utdanningsdirektoratet innført et stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter. Tilskuddet er et engangstilskudd på kr 50 000,- og har søknadsfrist 15.november 2014.

 

For mer informasjon om ordningen i Troms Fylkeskommune og søknadsskjema, se her.