IKT-satsing i utdanningssektoren


Utdanning.no er budsjettvinner i følge både Nordlys og Framtid i Nord, les mer her og her.