Funn fra medlemsundersøkelsenMedlemsundersøkelsen viser at det i all hovedsak er to områder medlemmene ønsker at IT-Forum Nord-Norge skal arbeide videre med: kompetanseheving og nettverksbygging mellom medlemsbedrifter.

Andre innspill er IT i det offentlige og IT-klynge (tettere samarbeid mellom bedrifter).

Dere er ikke så veldig interessert i speeddating mellom bedriftsledere og sånn passe ute etter felles arrangerte turer til kurs og konferanser.

Er dere andre enige? Send oss gjerne to ord om hva dere er ønsker at vi i styret skal engasjere oss i. Vi er tross alt her for å ivareta deres interesser.