IT-pils 22. oktober med Recogni og BredbåndsfylketForedrag:

Big data, big value

Big data er et uttrykk i vinden, men hva er det egentlig? Er store datasett det samme som big data?

Stian Grønning, daglig leder i Recogni

Stian Grønning fra Recogni vil holde et foredrag på neste IT-pils om big data. Recogni består av to gründere og er en innovativ leverandør av faktabasert informasjon. Deres spisskompetanse er innenfor uttrekk av verdifull informasjon fra store og små datasett. Stian har derfor lovet oss et underholdende og informativt foredrag om «big data».

Foredraget gir en populærvitenskaplig innføring i big data og dets fordeler. Det vil fokusere på verdien som ligger dypt inne i datamengdene, de mange utfordringene og hindringene man møter på i big data-analyser, samt interessante eksempler fra Recogni sitt arbeid.

Erfaringer om datasenter og IT-industrien

Bredbåndsfylket har fulgt den norske IT-industrien nært i 2 år og ønsker å dele hva vi har erfart. Vi mener det er viktig å samle og forene kreftene i Troms for å styrke oss i markedet.

dagDag-Kjetil Hansen fra Bredbåndsfylket vil presentere deres erfaringer med datasentre og belyse flere interessante spørsmål for bedrifter i Nord-Norge:

Hvordan er datasentermarkedet nasjonalt og globalt i dag, hvem som er aktører- og interessenter i næringen?
Er den norske industrien rustet til å ta opp kampene med våre naboland? – Det er mange utfordringer knyttet blant annet til energi, fiber, kompetanse, avstand til de store markedene og avgifter.
Hvordan kan Bellona si at datasenter industrien i Norge er grønn industri og derfor viktig å satse på?
Og hva så med Troms, har vi mulighet til å bli en del av denne grønne industrien? – Vi tar også et blikk på våre nabo fylker.
Om vi lykkes med etableringer i Troms hva vil så det bety for oss?

Etter presentasjonen vil det bli mulighet for meningsutveksling om hva som bør være veien videre for Troms.

 

Det vil bli lett servering som det passer seg til en IT-pils.

Tid: 22. oktober, klokken 17.00
Sted: Prelaten
Sponsor for kvelden: Bredbåndsfylket

 

Påmelding